De visie uit de begintijd van het project:

       BOEKJE  “WINDVINDER”  ,      Wipke Iwersen 2004



Het enige ware verhaal over de reis naar de bron van de wind

 

Tekeningen en handgeschreven teksten.

 

 

 

9,00  euro*   de oorspronkelijke Nederlandse versie

10,00  euro*   tweetalig – Nederlands met Engelse of Duitse vertaling

 

Plus verzendkosten

 

 

Hier bestellen!

 

 

 

Bankverbinding Expeditie naar de Oorsprong van de Wind

Giro ING 819 62 21

Wipke Iwersen

 

IBAN: NL22INGB0008196221

BIC: INGBNL2A

 

 

 

 

*de inkomsten financieren de reis naar de Oorsprong van de Wind